STARWHEEL

The longest journey begins with an open Heart

med svetovi

"Jota za privezat dušo. Privošči si kanček sreče od preprostosti življenja. Ne ženi se za ničemer. Naj se kolo vrti v prazno, dokler se ne ustavi samo od sebe." ~ said Ivan.

pogledam se skozi vranje oči
brez telesa sem
če želim sem lahko
jerebika srna ali sipek pesek puščave
v katerem se oddaljujejo tvoje stopinje
potem ko si posekal in otresel vse
kar sem želela biti

skozi vranje oči
je napeta nit
na njej so obešenci
vsa telesa ki sem jih imela
da bi prišla do tebe
a ti si streljal na vse ptice
razbijal okna v duše
in kdo ve kam si dal srnja zrkla
da ne gledaš za zmeraj ujetega lovca

Author: Irena P. Beguš

Then Nostradamus wrote, "Seven months the Great War, people dead of evil-doing, light on Mars falling. In the final persecution of the Holy Roman Church, there will be Peter the Roman, who will feed his flock amid many tribulations, after which the seven hilled city will be destroyed and the dreadful Judge will judge the people. The End. Celestial fire on the Royal edifice. A strong and weak men will align, a male and female will unite, but their alliance's good effects will not be for the long-lasting."