STARWHEEL

The longest journey begins with an open Heart

Retrospektiva

Retrospektiva

Sarajevo.
Baščaršija.
Dobra kafa.
Puknula granata.
1425 dana.
Nema struje.
Nema izhoda.
Bila je Nada.

Dodji,
de te poljubim.
Dodji,
pa da sednemo.
Zajedno.
Zajedno.
Sada.
Sada.

Zao mi je

Na dan 5. Aprila 1992. godine počela je opsada Sarajeva koja je trajala 1425 dana. Vojska Republike Srpske vršila je teror nad građanima Sarajeva 1425 dana. 1425 dana pod snajperima, granatama, bez struje, vode, grijanja, slobode,… Ipak, upornost da se grad odbrani i želja za preživljavanjem su pobijedili ..

Retrospektiva STARWHEEL

"Ako se zlo dogodi, ako me noćas pogodi,
ti ne plači, na lice stavi smijeh,
za ovaj grad nije umrijeti grijeh."

#nezaboraviduso #nijeumrijetigreh #nalicestavismijeh